تیوال | Mohamad Hosein Seighali درباره مستند قطار مسیر۶۰: در روز افتتاحیه فیلم قطار مسیر ۶۰ به باغ فردوس رفتم.
S3 : 21:13:06
در روز افتتاحیه فیلم قطار مسیر ۶۰ به باغ فردوس رفتم. تاخیر طولانی در آغاز فیلم و سرمای هوا و ترافیک و خستگی روزانه هیچیک به خاطرم نماند زمانی که در یک مستند ساده و گویا و صادقانه و بدون هرگونه قضاوتی توسط کارگردان قصه واقعی تلخ و شیرین سالیان پر تنش و ... موسیقی میهنم رو نه از نگاه کارگردان و دوربین که از لابلای واقعیتهای تاریخ کشورم ملاحظه کردم.
خانم جهانگیری سپاسگزارم و منتظر کارهای موفق آتی
امیر مسعود و مهشاد این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
مدت زمان مستند چقدره ؟
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید