تیوال | rodabe rahmani درباره نمایش طریقه حکومت گجرخان: من یکشنبه شب تماشاگر این نمایش بودم موسیقی نمایش طراحی
S2 : 21:18:08
من یکشنبه شب تماشاگر این نمایش بودم
موسیقی نمایش طراحی صحنه و بازی برخی از بازیگران را دوست داشتم که با تفاوت بسیار زیاد بازی آقای فرامرز قلیچ خانی نظرمو جلب کرد.
خسته نباشید میگم به همه عوامل نمایش
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید