تیوال | علی بحرانی درباره فیلم کامیون: هنوز نمیدونم چرا این فیلم بعد از جشنواره اکران نشد.
S3 : 00:01:51
علی بحرانی
درباره فیلم کامیون i
هنوز نمیدونم چرا این فیلم بعد از جشنواره اکران نشد. فیلم دوست داشتنی و خوبی بود. بازی سعید آقاخانی واقعا تحسین برانگیز بود.
حمیدرضا مرادی این را خواند
سید حامد حسینیان، shima zamani و سپیده این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید