تیوال | فاطمه ایزدپناه درباره نمایش سالگشتگی: اگه برگشتی ... به ندا بگو از خونه بیرون نره و یه
S3 : 23:11:28
اگه برگشتی
...
به ندا بگو از خونه بیرون نره
و یه خواهش دیگه، تا میتونی داروی ام اس بگیر و انبار کن تا مثل امروز در نمونی...

پرسه های معجونی بین گذشته، خیال، حال عجیب دلچسب بود.