تیوال | Sajad... درباره فیلم قصر شیرین: در جشنواره متاسفانه نتونستم ببینم ولی دیشب در اکران
S3 : 23:05:45
Sajad...
درباره فیلم قصر شیرین i
در جشنواره متاسفانه نتونستم ببینم ولی دیشب در اکران فیلم های جشنواره فجر در پردیس چارسو موفق به دیدن فیلم شدم. چه فیلم خوبی از فضای بصری زیبا و چشم نواز ، تا بازی
فوق العاده حامد بهداد.....
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید