کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | جهان: "تکرار" می آیند سالهایی نو یکی پس از
S3 : 12:44:52 | com/org
"تکرار"

می آیند
سالهایی نو
یکی پس از دیگر
چون تارهای سپید ِ یکی پس از دیگر من
چون استکانهای در پی یکدیگر و بی همدیگر من
بی اختیار من
در انتظار تو...


از: خود
اصالت بد مرضیست
صافکاری و رنگ کاری ، چروک و سپیدی را مالانده
استکان ها با لیوان کاغذی عوض شده اند
این روزهاااا "بی " بر "با" می چَربد

امسال را به اختیار
بی تکرااااااااااااااااااااار
و بی انتظااااااااااااااااار
زندگی کن ...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
وقت سخن از عشق نفس می شکند
از حرمت آن بال هوس می شکند
با بال و پر شکسته پرواز خوش است
اینجا که پرنده اش قفس می شکند
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
این روزهاااا "بی " بر "با" می چَربد
:))) عالی بود خانم اسدی
حتماً ، "پشت سر نیست فضایی زنده ، پشت سر باد نمیآید ، پشت سر کبک نمیخواند..."

امیر رضای عزیز خیلی خوب بود . لایک

جناب بامداد عزیز عالیه
"دنیا بداند من انتزاع جهانم..."
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید