تیوال | شکیبا درباره فیلم رضا: «گفت‌و‌گو با علیرضا معتمدی» کارگردان و بازیگر فیلم
S3 : 20:07:38
شکیبا
درباره فیلم رضا i
«گفت‌و‌گو با علیرضا معتمدی» کارگردان و بازیگر فیلم «رضا»
به زودی در پادکست «ابدیت و یک روز»

https://telegram.me/EternityAndADay
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید