تیوال | شکیبا درباره فیلم رضا: «گفت‌و‌گو با علیرضا معتمدی» کارگردان و بازیگر فیلم
S2 : 21:10:35
شکیبا
درباره فیلم رضا i
«گفت‌و‌گو با علیرضا معتمدی» کارگردان و بازیگر فیلم «رضا»
به زودی در پادکست «ابدیت و یک روز»

https://telegram.me/EternityAndADay
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید