تیوال | کامیار درباره نمایش سه سال، ۲ ماه، ۲۸ روز (وقایع اتفاقیه): بازی های خوب ولی متاسفانه متن ضعیف بود بین طنز و تاریخی
S2 : 00:08:13
بازی های خوب ولی متاسفانه متن ضعیف بود بین طنز و تاریخی معلق ماند
Negin Fooladi، یلدا معصوم، پارسا یزدی و فرامرز فخری این را خواندند
جهان و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید