تیوال | کامیار درباره نمایش سه سال، ۲ ماه، ۲۸ روز (وقایع اتفاقیه): بازی های خوب ولی متاسفانه متن ضعیف بود بین طنز و تاریخی
S3 : 03:32:56
بازی های خوب ولی متاسفانه متن ضعیف بود بین طنز و تاریخی معلق ماند
Negin Fooladi و یلدا معصوم این را خواندند
جهان و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید