تیوال | Narin Torshakani درباره نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت: یک نمایشنامه خاص که با نورپردازی ای خاص و اجرای بازیگرانی
S2 : 00:01:59
یک نمایشنامه خاص که با نورپردازی ای خاص و اجرای بازیگرانی ماهر همراه بود.
واقعا بینظیر بود.
از تمام دست اندرکاران تشکر میکنم .
واقعا خسته نباشید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید