تیوال | Narin Torshakani درباره نمایش یک هفته راه رفتن در بهشت: یک نمایشنامه خاص که با نورپردازی ای خاص و اجرای بازیگرانی
S3 : 03:25:28
یک نمایشنامه خاص که با نورپردازی ای خاص و اجرای بازیگرانی ماهر همراه بود.
واقعا بینظیر بود.
از تمام دست اندرکاران تشکر میکنم .
واقعا خسته نباشید
امیر مسعود و محمدرضا مدیری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید