تیوال | یونس دلشاد درباره نمایش اگر از نو شروع کنیم: نمایش بدی نبود. معلوم بود که کار یه گروه جوونه که هنوز
S3 : 23:31:10
نمایش بدی نبود. معلوم بود که کار یه گروه جوونه که هنوز زیاد راه برای رفتن دارن. بین هنرپیشه ها،هنرپیشه نقش پیری الکساندر بهتر و درخشانتر از بقیه بود.از کارگردان کار انتطار داشتم که خلاقیت بیشتری به خرج بده.
Negin Fooladi، امیر سربیشه، امیر مسعود، یلدا معصوم و حمیدرضا مرادی این را خواندند
جهان این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید