تیوال | Hamed Karimi درباره نمایش کالاندولا: کالاندولا قصه‌ی درده دردهایی که ممکنه سال‌ها زیر پوست
S2 : 23:29:42
Hamed Karimi
درباره نمایش کالاندولا i
کالاندولا قصه‌ی درده
دردهایی که ممکنه سال‌ها زیر پوست هر کدوم از ما خوابیده باشه
خیلی از ماها خبر نداریم که چه خاطرات ویران‌کننده‌ای تو وجودمون پرسه میزنه و کالاندولا برای چند دقیقه همش رو بهت گوشزد میکنه


قرار نیست چیزی فراموش بشه

تک تک جمله هاتون حرفای دلم بود
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید