تیوال | hassan درباره نمایش اگر از نو شروع کنیم: در روزهایی که اغلب تهیه کنندگان و کارگردانان برای استخراج
S3 : 23:45:26
در روزهایی که اغلب تهیه کنندگان و کارگردانان برای استخراج پول های کذایی از صحنه و اجرا؛ تئاتر را به بند هوا و هوس های خودشان می کشند باید قدر کسانی که تئاتر را برای تئاتر دوست دارند بیشتر بدانیم، من گمان می کنم گروه هنری «سپید» از این قبیله هستند!
با سپاس از گروه هنری «سپید» برای اجرای زیبایشان!

زهره مقدم این را خواند
محمدرضا مدیری، نفیسه نوری، امیر سربیشه و جهان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید