تیوال | hassan درباره نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند: همه ی ما در درونمون یک انسان طغایانگر و آشوبگر داریم
S3 : 00:21:01
همه ی ما در درونمون یک انسان طغایانگر و آشوبگر داریم که اگه اون رو مهارش نکنیم یا مثل چیزی که در نمایش دیدیم در جوانی نکشیمش؛ شاید که نه! حتما یه روزی از این که گذاشتیم آزاد و رها باشه پشیمون می شیم!