کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | hassan درباره نمایش وقتی خروس غلط می‌خواند: همه ی ما در درونمون یک انسان طغایانگر و آشوبگر داریم که اگه اون رو مها
S3 : 14:59:11 | com/org
همه ی ما در درونمون یک انسان طغایانگر و آشوبگر داریم که اگه اون رو مهارش نکنیم یا مثل چیزی که در نمایش دیدیم در جوانی نکشیمش؛ شاید که نه! حتما یه روزی از این که گذاشتیم آزاد و رها باشه پشیمون می شیم!