تیوال | مریم حاج محمدی درباره نمایش ملاقات: نمایشی قابل تامل در خصوص برتری اخلاقیات و انسانیت در
S3 : 19:30:28
نمایشی قابل تامل در خصوص برتری اخلاقیات و انسانیت در مقابل پول، نمایشی که روح نمایشنامه های مختلفی چون مده آ را نیز در اون میدیدی، هم نگاه فلسفی اخلاقی به مسائل داشتو هم نگاهی روانشناسانه، نظم چینش میزانسنها خصوصا صحنه چیدن میزناهارخوری اعجاب انگیز بود من اگر پارساپیروزفر دیالوگی نداشت ه هیچ وجه ومیشناختمش..گریم و بدنی که از خودش ساخته بود و اینکه اصلا فکوس اضافه در مقام کارگردان نمیکشید و برای پارتنرهایش بازی میکرد مایه مباهاته..باریک الله، و اینکه بازی رضا بهبودی و پانته آ پناهی ها هم که بسیار عالی و درجه یک بود همونطور که انتظار میرفت باشه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید