تیوال | علی عبداللهی درباره فیلم مسخره‌باز:
S3 : 12:00:17
عکسِ من
برعکسِ من
فارغ زِ هر
درد و غم است