تیوال | گروه همیاری درباره اجراخوانی کالیگولا: خرید بلیت این نمایشنامه خوانی، به نویسندگی آلبر کامو،
S2 : 17:56:26
خرید بلیت این نمایشنامه خوانی، به نویسندگی آلبر کامو، کارگردانی مهبود مهرنوش و با بازی کامران بهرامی، بیتا نجاتی، منصور رضایی و ... آغاز شد.
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
واقعا متاسفم
۱۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید