کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهدی عزیزی درباره نمایش ملاقات: به داوری بسیاری از صاحبنظران و منتقدان ، نمایشنامه " ملاقات بانوی
S3 : 14:31:23 | com/org
به داوری بسیاری از صاحبنظران و منتقدان ، نمایشنامه " ملاقات بانوی سالخورده " شاهکار فردریش دورنمات فقید ، نمایشنامه نویس شهیر سویسی است ؛ خلق این اثر در سال 1955 یعنی بیست سال پس از آفرینش اثر مشهور دیگر خود ، نمایشنامه ی ازدواج آقای می سی سی پی ، نشان از دغدغه مندی آرمان عدالت و صورت بندی آن و امکان و یا امتناع آن در جامعه ی بشری ، در عمق ضمیر دورنمات بزرگ دارد که هم الهیات می دانست و هم فلسفه .

این نمایش تراژیکمدی دارای ایده ای بس عمیق و تاریخمند است که ریشه در درازنای حیات فکری و اجتماعی بشر محکوم به حیات بر روی کره ی خاکی دارد ، بشری که برای معنا بخشیدن به زندگی خویش به طرح مساله و آرمان آفرینی روی آورد ، و از میان این آرمانها و مسایل بنیادین ، عدالت ، مهم ترین ، فراگیرترین و هم زمان سیال ترین آرمانی است که از سپیده دم تاریخ تا هنوز و به ظاهر تا آینده ای بعید ( بدلیل ماهیت و تکثر و متغیرها ) چشم بشر مظلوم نگران دست یافتن به آن است .

اما امکان و یا امتناع دستیابی جامعه ی بشری به آرمان عدالت بسیار زمان مند و مکان مند است و از آن با اهمیت تر متغیر بودن مفهوم و تعریف عدالت از هر فرد انسان به فرد ... دیدن ادامه ›› دیگر است .
به بیان دیگر عدالت نزد هر احدی از آحاد انسان تعریفی دارد که دامنه ای از تباین تا انطباق نسبی را شامل میگردد و این سیالیت متکثر ، در طرح نمایش " ملاقات بانوی سالخورده " بسیار برجسته می نماید ، علاوه بر آن نویسنده می خواسته با طرح مسله اجرای عدالت از مسیر بی عدالتی ، نسبت کلی امر اخلاقی با عدالت را برای مخاطب خویش مطرح سازد و یا به بیانی دیگر شاید نویسنده بدنبال آن بوده که وجدان اخلاقی مخاطب را تحریک نماید که نسبتی میان دو ارزش فضیلت اخلاقی و عدالت برقرار نماید و یا در خصوص آن بیاندیشد .

سپاس از جناب پارسا پیروزفر که متنی را برای اجرا برگزیدند که شاهکار دورنمات بزرگ است و سپاس از هنرمندان نقش آفرین این نمایش ارزشمند و اندیش ورز ، طراحی و اجرای گریم که عالی بود و دکور که باید دید و حظ برد ، دست مریزاد و خدا قوت .