تیوال | بهزاد هندی: آغاز رکورد شکنی در صعود قله های 8000 متری بر روی
S3 : 04:44:16
آغاز رکورد شکنی در صعود قله های 8000 متری

بر روی کره زمین 14 قله بالای 8000 متر وجود دارند. کوه نوردانی که هر 14 قله را صعود کنند، عضوی از باشگاه 8000 متری ها خواهند بود. با وجود پیشینه نسبتا طولانی در صعود 8000 متری ها، تا کنون تنها 40 نفر موفق به صعود تمام 8000 متری ها شده اند. (یکی از این افراد کوه نورد خوب کشورمان عظیم قیچی ساز است). در بین این 40 نفر "کیم چانگ هو" کره ای کوتاه ترین زمان صعود را دارد. او توانسته بود در مدت 7 سال و ده ماه و شش روز این قله ها را صعود کند. حالا کوه نوردی نپالی به نام "نیرمال پورجا" قصد دارد تا تنها در مدت 7 ماه صعود تمام 8000 متری ها را انجام دهد!
وی هم اکنون صعود خود را بر روی قله آناپورنا شروع کرده. این کوه نورد، رکورد دار صعودِ سه قله هشت ‌هزارمتری «اورست»، «لوتسه» و «ماکالو» در مدت ۵ روز و ٣ساعت و ٣۵ دقیقه است