تیوال | گروه جارچی درباره نمایش سیزده: سیزدَه‌ِتون بِه‌دَر دوستان ❤ در روز "سیزدَه‌به‌دَر"
S3 : 20:52:30
گروه جارچی
درباره نمایش سیزده i
سیزدَه‌ِتون بِه‌دَر دوستان ❤ در روز "سیزدَه‌به‌دَر" ۵۰% تخفیف هدیه بگیرید.

گروه اجرایی نمایش "سیزده" به کارگردانی مهدی کوشکی در روز "سیزدَه‌به‌دَر" به مخاطبینی که بلیت این نمایش را از تیوال خریداری می کنند ۵۰% تخفیف هدیه می دهد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید