تیوال | وحید عمرانی: عمریست که با حیله تبانی دارد بر خلق هوای حکمرانی دارد طی
S3 : 03:04:58
عمریست که با حیله تبانی دارد
بر خلق هوای حکمرانی دارد
طی کرده مراتب ریاکاری را
بر منبر سیل روضه خوانی دارد
مریم اسدی، محمدرضا مدیری، تیلا بختیاری و بامداد این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید