تیوال | مریم اسدی: برای نقطه های خط نشده مخاطب خاااص باید شناسنامه
S3 : 04:20:24
برای نقطه های خط نشده

مخاطب خاااص باید شناسنامه دار باشد
و مشمول توالی تولد ، طفولیت ، برنایی و میرایی
و آنقدر جاااااااندار که به چرخه تناسخ راه یابد

گاهی برای مخاطب عااااام بنویس :)
مجتبی مهدی زاده این را خواند
مختار بایزیدی و عباس الهی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید