تیوال | وحید رمضانی درباره نمایش اثر پرتوهای گاما بر گلهای همیشه بهار: یک نمایش جدید و نو بادراماتورژی خیلی عالی بازی خانم
S3 : 01:51:09
یک نمایش جدید و نو
بادراماتورژی خیلی عالی
بازی خانم نصیر پور مثل همیشه بی نظیر بود و لذت بردیم
اقای احمدی عزیز که همچنان درخشان هستن
خانم مهین فر با صدای دلنشینشون و منولوگ آخرشون زیبایی نمایش رو دو برابر کردند
یه نقد کوچک هم داشتم خانم طبایی به دلیل اغراق زیاد در بازی و و صدای جیغشون باعث آشفتگی صحنه میشدند و صداشون گوش ادم رو اذیت میکرد
خانم مجد نقش یک دختر درونگرا و نابغه‌رو به خوبی بازی کردند بازی قابل لمس بود و به نظرم خوش درخشید
و خانم مستوفی در آرامش نقش یک دختر شرور رو به خوبی انجام داد
در کل ۹۰‎٪ کار بی نظیر بود به جز همون موردی که اشاره کردم
خسته نیاشید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید