کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مریم حاج محمدی درباره نمایش زایش: انصافا کار خوبی بود..نمایشی دردمند و دغدغه مند به حال جامعه امروزی ما
S3 : 08:52:03 | com/org
انصافا کار خوبی بود..نمایشی دردمند و دغدغه مند به حال جامعه امروزی ما
با بازی دوست داشتنی مصطفی عطری و محمپرضا آبادی که با وجود حداقل حرکت ریتم خوب و مناسبی داشت . بسیار لذت بردم خندیدم و تامل کردم