تیوال | مریم حاج محمدی درباره نمایش زایش: انصافا کار خوبی بود..نمایشی دردمند و دغدغه مند به
S3 : 10:59:14
انصافا کار خوبی بود..نمایشی دردمند و دغدغه مند به حال جامعه امروزی ما
با بازی دوست داشتنی مصطفی عطری و محمپرضا آبادی که با وجود حداقل حرکت ریتم خوب و مناسبی داشت . بسیار لذت بردم خندیدم و تامل کردم