تیوال | Mahdi Bayat درباره نمایش زایش: نمایش خیلی خوبی بود مخصوصا اینکه به دنیای مجازی اشاره
S2 : 09:58:15
Mahdi Bayat
درباره نمایش زایش i
نمایش خیلی خوبی بود مخصوصا اینکه به دنیای مجازی اشاره میکنه و اینکه خیلی خنده داره . پیشنهاد میکنم حتما ببینید .
کاش زندگی ما آدم ها هم مثل داستان رویاهای کودکان رنگی و بدونه ریا بود فضای مجازی فرصت خیلی از تجربه های شیرین زندگی را از ما گرفته است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید