تیوال | Negin Fooladi درباره فیلم متری شیش و نیم: ناصر ها دارن زیاد میشن ، امیدوارم یه گواهیِ صلاحیت
S3 : 15:19:29
Negin Fooladi
درباره فیلم متری شیش و نیم i
ناصر ها دارن زیاد میشن ، امیدوارم یه گواهیِ صلاحیت اول بدن بعد بذارن بچه دار شیم ، پیمان معادی رو توی این نقش دوست داشتم و تا لحظه ی آخر منتظر بودم ناصر اعدام نشه
اگر میخواید اشاره به داستان کنید حداقل تیک احتمال لو دادن رو بزنید! :|
۲۷ فروردین
مرسی نگین جان
۲۷ فروردین
⁦❤️⁩
۲۸ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید