تیوال | فرزاد درباره نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن:
S2 : 01:09:44
هیچ دو نفری که دلشون با هم نیس خوشبخت نمیشن