تیوال | فرزاد درباره نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن:
S3 : 03:29:27
هیچ دو نفری که دلشون با هم نیس خوشبخت نمیشن