تیوال | گروه همیاری درباره نمایش مصاحبه: خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سید محمدرضا فهمیزی
S3 : 02:47:28
خرید بلیت این نمایش به کارگردانی سید محمدرضا فهمیزی و بازی عباس ستارزاده، اشکان نجاتی، پرواز نجفیان مقدم (روزهای دوشنبه ۲ و سه‌شنبه ۳ اردیبهشت‌ماه) با تخفیف روزهای نخست، همینک آغاز شد.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید