تیوال | سروش بهمنیار درباره نمایش پروانه و یوغ: بسیار عالی، متن خوب، بازیهای عالی، مخصوصا بازی اقای
S3 : 04:34:51
بسیار عالی، متن خوب، بازیهای عالی، مخصوصا بازی اقای حمید رحیمی؛ حتما ببینید.