تیوال | سروش بهمنیار درباره نمایش پروانه و یوغ: بسیار عالی، متن خوب، بازیهای عالی، مخصوصا بازی اقای
S3 : 02:45:17
بسیار عالی، متن خوب، بازیهای عالی، مخصوصا بازی اقای حمید رحیمی؛ حتما ببینید.