تیوال | گروه نمایش موج درباره نمایش هفت دقیقه: تحقق وطن پارسی بر روی صحنۀ تئاتر _ به بهانۀ نمایش
S3 : 02:30:47
گروه نمایش موج  
درباره نمایش هفت دقیقه i
تحقق وطن پارسی بر روی صحنۀ تئاتر
_ به بهانۀ نمایش «هفت دقیقه» _

یادداشتی از عارف حسینی

آرش عباسی روی تاریکی صحنۀ نمایش به‌طور عملی کاری را انجام داده است که در فخرفروشی‌های فرهنگی، هنری و ادبی دیگر فقط لافش را زده‌ایم. نُه بازیگرِ زنِ نمایش «هفت دقیقه» را هفت افغانستانی، یک تاجیکستانی و یک ایرانی تشکیل می‌دهند.

شاید قصد و توجهی به این مسئله نبوده و فقط اجرای نمایش و شرایط بازیگران این‌طور ایجاب کرده است، اما خوانش این متن با این نگاه هم خالی از لطف نیست.

http://www.aghalliat.com/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D9%86%DB%80-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7/
مریم این را خواند
ز.خ این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید