تیوال | reza heidari درباره نمایش شهرت: وقتی آقای دل افکارو دیدیم ناخودآگاه دلم تنگ شود واسه
S2 : 03:24:47
reza heidari
درباره نمایش شهرت i
وقتی آقای دل افکارو دیدیم ناخودآگاه دلم تنگ شود واسه شیطونی و تاتر بد چقدر لذت بردم از این دوکار و همیشه تو خاطرم هم است.و بازی خوب دل افکار...

ولی حالا اومدم اولین کارگردانیشو بیبینم .ضمن خسته نباشی به تمامیه عوامل و خسته نباشی به گروه بازیگران که خیلی خوب بود من با توجه به کارای از از اقای دل افکار دیدم از نظرمتن نمایش زیاد قوی نبود شاید من نباید مقایسه کنم ولی هرکاری میکنم باز نمی توان از ذهنم اون کارو پاک کنم .شاید بینده بیاد بخنده و در همون لحظه لذتم ببره ولی اونجوری که میخکوب بشه و محو کار بشه نبود.شاید توقع من بالاست ولی با توجه به قابلیتهای بالای آقای دل افکار من منتظرکارهای بهتری ازشون ببینم و امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر محقق شود.