تیوال | محمد جواد درباره کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر: ای کاش میتونستم به جای 5 تا 5000 تا ستاره میدادم به
S3 : 21:32:25
ای کاش میتونستم به جای 5 تا 5000 تا ستاره میدادم به این اجرا.
دیشب با تمام وجود غرق عشق و لذت بودم.
خدا سلامتی و عمر با عذت بده بهتون استاد کیهان جان کلهر.
:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
۳۱ فروردین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید