تیوال | مرجان درباره کنسرت شهر خاموش کیهان کلهر: سلام اگر کسی بلیت اضافه برای روز 31 فروردین داشت بسیار
S2 : 13:29:01
سلام
اگر کسی بلیت اضافه برای روز 31 فروردین داشت بسیار سپاسگزار میشم اگر لطف کنه و با من تماس بگیره

@marjan_ghp
یک مشتاق :)
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید