آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمد شاملو درباره نمایش سیزده: سلام نمی دانم نویسننده و کارگردان نمایش 13 یا سی زده تمام نقدها و تعری
S3 : 05:34:50 | com/org
سلام نمی دانم نویسننده و کارگردان نمایش 13 یا سی زده تمام نقدها و تعریف ها را میخوانند و جواب نمی دهند و یا اصلا نمیخوانند که جواب بدهند و شاید تماشا گر را قابل نمی دانند که جواب بدهند. صرفنظر از بازی بازیگران که البته نه در خد قابل تحسین اما در حد قابل قبولی از عهده اجرا برآمدند این اجرا با ترفند خاموش کردن صحنه نمایش هم نه ترسناک شد و نه چیزی به خشونتش افزوده شد و تنها حسنش این بود که مرا از ترس افتادن به روی تماشاگران دیگر تا اخر نمایش روی صندلی نگهم داشت هرچند چند بار به عوان اعتراض چراغ قوه موبایلم را روشن کردم و در آخر هم کارگردان با ترفندی الحق یگانه جیم فنگ شد تا مبادامورد اعتراضی قرارگیرد چرا که می دانم و میداند روشن کردن چراغ قوه فقط میتوانست نشانه اعتراض باشد. عزیز من چهل سال است که جوانان مملکت من (توضیح لازم است که من در آستانه هفتاد سالگی هستم و از سنگلج به اینجا آمدم) با اعصابی به هم ریخته زندگی می کنند آیا انصاف است که هنرمندان هم چنگ خود را برتارهای عصبی آنها بکشند؟ بله چهل سال است که درین مملکت خشونت و خشم و کینه و گریه یادمان دادند اما هنرمند وظیفه اش فقط نشان دادن واقعیت نیست چرا که واقعیت درچامع هست و حتی کسانی که کتاب نخوانده به سینما نمیروند چه رسد به تاتر هم این واقعیات را می بینند .هنرمند باید هنرش این باشد که علاوه بر نشان دادن درد راه چاره نشان دهد وگرنه کم سواد ترین آدمهای این مملکت هم همه روزه این دردها را درکوچه وخیابان با زبان و چشم و ابرو به یکدیگر گوشزد می کنند. تنها ترفند زیرکانه کارگردان معرفی بازیگران به زبان خودشان بود که بوی تبلیغات میداد که البته با تعداد تماشاگری که امشب دیدم چندان تبلیغی هم نشد
دوست عزیز
بارها در تبلیغات این نمایش و حتی قبل از شروع اجرا توصیه میشود که اگر توان عصبی، جسمی و یا روحی دیدن این نمایش را ندارید لطفا سالن را ترک کنید. ضمنا اگر شما اعتراضی به نحوه اجرا و محتوای کار داشتید امکان ترک سالن در حین اجرا هم برای شما فراهم بود، نه اینکه با روشن کردن چراغ قوه در صحنه ای که حتما به دلایلی تاریک در نظر گرفته شده نظم اجرا و تمرکز بازیگران و سایر تماشاگران رو بر هم بزنید.
حق شماست نمایشی را که میبینید دوست داشته باشید یا نداشته باشید ولی امیدوارم از این به بعد به حقوق دیگران در حین تماشای تیاتر هم احترام بگذارید. از شما با توجه به سن و سالتون(در آستانه هفتاد سالگی هستید) توقع درک از موقعیت، به شکل دیگری میره!!!.....
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
بهناز عزیز اول سلام
یکم آنکه توان عصبی جسمی و روحی نداشتن اگر قبل از اجرا درخود می دیدم باید غیبگویی میدانستم که متاسفانه غیب گویی نمی دانم این ضعف مرا چگونه به قوت تبدیل کنم؟ سپاسگزار خواهم شد کلاسی معرفی کنی
دویم آنکه توان عصبی جسمی و روحی نسبی است ممکن است جوانترها بیشتر داشته باشند ولی این حکم من صد درصد نیست
سیم آنکه اگر توان جسمی روحی و عصبی من ازینکه اکنون هست کمتر بود احتمال آنکه غش کنم یا فریاد بزنم ویا هر اتقاق دیگری برای من دور از دهن نیست
چهارم قبول دارم که در حالتی غیر عادی بودم و روشن کردن چراغ قوه عقلانی نبود
و اما در آخر بنجه کشیدن بر تارهای عصبی حتی یک نفر (خودم ... دیدن ادامه ›› را نمونه می گویم) کاری هنرمندانه است؟ امکان ترک سالن هم اگر ترس از افتادن روی دیگران بخصوص دخترانی که اطرافم بودند بدتر از روشن کردن چراغ قوه نیست؟
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید