تیوال | میلاد طیبی درباره نمایش غلامرضا لبخندی: تو داستانی داری که گفته نشده؛ روایتش که هیچی، بازی
S3 : 00:59:23
تو داستانی داری که گفته نشده؛
روایتش که هیچی، بازی کردن نقش‌ها هم سخت میشه...
بازی های خوب و دیالوگ های به جا، روایت داستان سخت نمایش رو دیدنی میکنن،
هرچند که بعضی نقش‌ها جای کار بیشتری داشت اما در کل اجرایی خیلی خوبی بودش،
پاک کردن غبار فراموشی از چیزهای گذشته ای که فکر بهشون به امروزمون هم کمک میکنه...