آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیر حسین زاده درباره نمایش هدیه جشن سالگرد: نقدی نوشتن نتوان کرد از کوشکی بیشتر انتظار میرفت بسیار کوتاه بود و ن
S3 : 23:32:52 | com/org
نقدی نوشتن نتوان کرد
از کوشکی بیشتر انتظار میرفت
بسیار کوتاه بود و ناامید کننده
آخرش حتما از خودتون می پرسید خب که چی
در حد یک میان برنامه می تونست اجرا بشه و نه بیشتر
حمیدرضا مرادی، امیر مسعود، مصطفا کوشکی و علی ژیان این را خواندند
زهره مقدم این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید