تیوال | Nahid Y درباره اجراخوانی کالیگولا: سپاسگزارم از اینکه فرصت آشنایی و درک اثر ارزشمند
S2 : 17:55:26
Nahid Y
درباره اجراخوانی کالیگولا i

سپاسگزارم از اینکه فرصت آشنایی و درک اثر ارزشمند آلبر کامو را با حضور در نمایش که با استادی تمام طراحی و اجرا گردید ، برایمان فراهم نمودید.
به کارگردان اثر و بازیگر نقش کالیگولا که خوش درخشیدند و سایر بازیگران هنرمند، به خاطر توفیق گام نهادن در عرصه هنر تبریک می گویم. عرصه ای که به شیواترین بیان و شیوه، عمیق ترین مفاهیم و دغدغه های بشری را، برای زدودن جمادهای فکری می شکافد و در برابر چشم قرار می دهد.
داستان مکرر تاریخ بشر، همان است که دیدیم.
خدا که نباشد، بزرگترین پرسش های روح بی قرار، بی پاسخ می ماند و عمیق ترین فلسفه بافی ها سر از پوچی در می آورد. زر و زور هم که داشته باشی فقط خودت را عمیق تر به چاه نیستی می اندازی ! چرا که اسیر تزویر شیطان شده ای.
کاش در این هیاهوی پر شتاب زندگی، راه سیر فضیلت ها هم آنگونه که عرفایی چون مولانا نشان می دهند در کنار ... دیدن ادامه » آثار سرگشتگی نیهیلیسم برای اکثریتی که بیش از عبرت به خوراک فکری و عملی برای تقلید و اندیشیدن نیاز دارند، به نمایش در آید.
گروه تاتر بامداد را تحسین می کنم که دغدغه روشنگری دارید و ارزش هنر را می شناسید و عمیق اید.
توفیقاتتان روزافزون
ناهید یزدانفر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید