تیوال | toor joor: دشت سوسن، از ماه بهمن و فصول بهار و تابستان تا آبان
S2 : 22:04:40
دشت سوسن، از ماه بهمن و فصول بهار و تابستان تا آبان ماه، با در اختیار داشتن بهترین آب و هوا، توانسته سیل عظیمی از گردشگران و بازدید کنندگان را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که شما در شلوغ ترین زمان سال نیز شاهد ازدحام جمعیت نخواهید بود و در هر زمان از فصول مختلف، شما یک سفر کاملا راحت را تجربه خواهی کرد.
Negin Fooladi این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید