آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | رسول جعفری درباره همکاری تیوال و اسنپ: من سال گذشته استفاده میکردم و تخفیف هم لحاظ میشد ولی دیروز که برای نما
S3 : 23:51:15 | com/org
من سال گذشته استفاده میکردم و تخفیف هم لحاظ میشد ولی دیروز که برای نمایش ملاقات میخواستم استفاده کنم ،امتحان کردم و دیدم هیچ تخفیفی نیست. یعنی اپلیکیشن و لینک قیمت هیچ فرقی نداشت.
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید