تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): امروز زاد روز یکی از جذابهای خانه تئاتر است. مردی
S3 : 21:02:29
امروز زاد روز یکی از جذابهای خانه تئاتر است. مردی که با صد ها سمت در مقام های مختلف از مدیریتی تا آموزشی و اجرایی هر چیز و همه چیز را در سه دهه گذشته تجربه کرده مردی که به نظر من مرد عمل است شبکه نمایش رادیو نمایش از دست آورد های اوست چند نفر از بازیگران پیشکسوت را صاحب خانه کرده هزاران بار با مدیران رادیو جنگیده تا بتواند کاری برای کسی بکند بیمه تکمیلی پیشکسوتان بیمه تکمیلی اعضا خانه تئاتر هم باز کار اوست کسی که همین امروز صاحب کرسی در چند دانشگاه معتبر اروپایی است کسی که در سیل لرستان آستین بالا زد و به هموطن ها و همشهری های لر زبانش تا آنجا که توانست کمک کرد چه کمک های اهالی تئاتر و چه رفقای قدیمش را به سیل زدگان رساند مردی که بدون چشم داشت این روزها با همه توان از آبرو و اسم خودش مایه گذاشته تا شاید بتواند کاری برای تئاتر بکند.
بی‌نیاز ... دیدن ادامه » از توجه و شهرت یک همه فن حریف کارگردان تلویزیون و تئاتر شاعر نویسنده مجری گوینده استاد دانشگاه مدیر شبکه طراح گرافیست مجسمه ساز و..........
دکتر شهرام گیل آبادی
آقای دکتر تولدتون مبارک
همه کسانی که دستی بر آتش دارند میدانند که شما چقدر زحمت میکشید
عمرتون دراز سایتون مستدام مانا و پر توان باشید