تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک): تولد داریم چه تولدی یک آدم با اخلاق مهربان با معرفت
S3 : 07:45:07
تولد داریم چه تولدی
یک آدم با اخلاق مهربان با معرفت تیوالی درجه یک
آقای جواد خان حیدری زادروزتون رو شادباش میگیم و بهترینِ بهترینها رو براتون آرزو میکنم
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
محبت دارین جناب لهاک
خیلی خیلی از شما سپاسگزارم
مانا باشید و تنور دلتان همیشه گرم
۰۸ اردیبهشت
❤️❤️❤️
۰۹ اردیبهشت
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۰۹ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید