تیوال | آرزو نوری: نوشته بودی سربازها کوتاه اند کوتاه و غمگین! به
S3 : 21:30:40
نوشته بودی
سربازها کوتاه اند
کوتاه و غمگین!
به برادرم نگاه کردم
با آن قامت کشیده
در لباس سربازی
مچاله شده بود
طوری سیگار می کشید
انگار که دارد
روزها را پک می زند
در نبودت این روزها،
تنهایی هایم را پک می زنم
نمیدانی که
شرعی ترین خودکشی دنیا
چه عالمی دارد.

#مجتبی
۱۰ اردیبهشت
ممنون از لطف شما جناب لهاک
۱۵ اردیبهشت
❤️❤️❤️❤️
۲۰ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید