تیوال | مریم اسدی درباره نمایش بی صدایی: بی صدایی ، بازیابی پژواک خفقان کبود عدالت بی ادّله
S2 : 19:13:02
مریم اسدی
درباره نمایش بی صدایی i
بی صدایی ، بازیابی پژواک خفقان کبود عدالت بی ادّله جیغ در سلسله جبال اعصار بی تاریخ است
و محروم از ارث کردن جنین آینده از طالع منحوس مظلومیت بی عقوبت جبار سفاک

و چه خوووووووووووب که می شود درووووووووغ گفت

پ ن :
پی یس مذکور بعلت اوردوز روایی بی اَکت، نیااااااااااز به تنفس مصنوعی سِنس دارد
عاااالی :)))))
۱۲ خرداد
منت دار عنایت حضرتعالی
۱۳ خرداد
ما مخلصیم :)))))
۱۳ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید