تیوال | مهدی عباسی درباره کنسرت پرواز همای و گروه مستان نو (تهران): استاد همای عزیز واقعا بی نظیر هستند. برای یک آهنگ
S3 : 19:40:30
استاد همای عزیز واقعا بی نظیر هستند.
برای یک آهنگ خوب انتخاب شعر با محتوی مناسب از شروط لازم می باشد. این بزرگوار از نظر انتخاب شعرها که خیلی از آنها سروده خود ایشان می باشد هم وسواس عجیبی دارد.
به همشهری های عزیزم در تهران توصیه می کنم این کنسرت با شکوه را از دست ندهید.
سپاس
زهره مقدم این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید