تیوال | مجتبی درباره فیلم غلامرضا تختی: یه فیلم خوب، تمیز و شریف نگاه جدیدی که کارگردان به
S2 : 18:51:43
یه فیلم خوب، تمیز و شریف
نگاه جدیدی که کارگردان به مرگ تختی کرده بود ورای خودکشی در اثر فشارهای زندگی و زن و ... و یا قتل به دست حکومت بود.
تختی به جایی رسید که دیگه این دنیا با همه زرق و برقش رو دوست نداشت‌. تختی این دنیایی نبود.