کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | الیاس نوبری درباره نمایش هفت دقیقه: در آخرین شب نمایش موفق به دیدن کار شدم و به شدت به
S3 : 08:47:33 | com/org
الیاس نوبری
درباره نمایش هفت دقیقه i
در آخرین شب نمایش موفق به دیدن کار شدم و به شدت به دلم نشست. تم اثر یادآوری بخش ١٢ مرد خشمگین سیدنی لومت بود که البته مضمون متفاوت و بسیار به روزی رو سعی داشت بیان کنه. ای کاش روزی بیاد که هیچ کدوم از ما در برابر ظلمهای هرچند کوچکی که به ما میشه کوتاه نیایم و جلوی کراواتی ‌های! حروم زاده ایستادگی کنیم...