تیوال | گروه همیاری درباره نمایش تراس: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، جمعه ۲۷ و یکشنبه ۲۹
S2 : 21:00:46
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش، جمعه ۲۷ و یکشنبه ۲۹ اردیبهشت، به کارگردانی مسعود کرامتی و با بازی مونا فرجاد، احمد ساعتچیان، رویا میرعلمی، فریده سپاه منصور، سید جواد یحیوی، امیررضا دلاوری، مسعود کرامتی، امروز (شنبه) ساعت ۱۲، آغاز خواهد شد.
سعید ستوده نیا کرانی این را خواند
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید