تیوال | گروه همیاری درباره نمایش کدو قلقله زن: خرید بلیت اجرای دوباره این نمایش به کارگردانی مهرداد
S2 : 20:10:19
خرید بلیت اجرای دوباره این نمایش به کارگردانی مهرداد مصلحی و بازی ندا فرمانی، آمینا حاجی آبادی، مهرداد مصلحی و نیلوفر کمپانی در اجرای محدود (روزهای جمعه ۲۷ اردیبهشت، پنجشنبه ۲ و جمعه ۳ خردادماه) همینک آغاز شد.
آقای سوبژه (محمد لهاک) و arash tehrani این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید