تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟: خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی، کارگردانی و بازی
S2 : 12:21:16
خرید بلیت این نمایش، به نویسندگی، کارگردانی و بازی سید فرشاد هاشمی، با تخفیف روزهای نخست، دوشنبه (۲۳ اردیبهشت) ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
سید نازنین بدرخشید اجرای پیشین که خواستنی بود امیدوارم مجدد شانس حضور و به تماشا نشستن شما رو داشته باشم❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦
۲۱ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید