تیوال | آقای سوبژه (محمد لهاک) درباره نمایش زمستان: این اثر را در دوره قبلی اجرا بسیار دوست داشتم حتما
S3 : 07:21:46
این اثر را در دوره قبلی اجرا بسیار دوست داشتم حتما مجدد به تماشایش خواهم نشست و برای گروه بهترین آرزوها را از خداوند دارم
سایه *و دایه *
ای جان این دو عزیز همیشه با هم به سراغ من
می ایند
قدمتان بر چشم
۲۲ اردیبهشت
متشکرم از شما، تو این دوره هم منتظر حضورتون هستیم
۲۳ اردیبهشت
خانم بدرخشید ⁦⁩ ⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۳ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید