تیوال | سید محمد حسین شرافت مولا: بسمه تعالی جمله کوتاه من : عشق
S3 : 22:02:58


بسمه تعالی


جمله کوتاه من :

عشق خدا روی نیزه ها , کمال دین بود


نویسنده ... دیدن ادامه » : سید محمد حسین شرافت مولا


۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید